درخواست با موفقیت ثبت شد.

هفته

روز

ساعت

هفته

ویزای توریستی آلمان * سه شب اقامت * بیمه مسافرتی مدارک مورد نیاز : پاسپورت ، شناسنامه ، عکس بیومتریک ، مدارک شغلی ، سند ملکی و تمکن مالی

تخفیف

خانه > فرصت های مهاجرتی

اقامت دایم

خرید ملک

60%

اقامت دایم

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد

پذیرش تحصیلی

ویزای تحصیلی

50%

پذیرش تحصیلی

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد

خرید ملک

20%

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد

خرید ملک در ترکیه

خرید ملک

20%

خرید ملک در ترکیه

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد

دانشگاه Acibadem Üniversitesi

ویزای تحصیلی

20%

دانشگاه Acibadem Üniversitesi

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد

دانشگاه University of Kent

ویزای تحصیلی

20%

دانشگاه University of Kent

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

1 یسکاله

ویزای همراه:

دارد