درخواست با موفقیت ثبت شد.

هفته

روز

ساعت

هفته

ویزای توریستی آلمان * سه شب اقامت * بیمه مسافرتی مدارک مورد نیاز : پاسپورت ، شناسنامه ، عکس بیومتریک ، مدارک شغلی ، سند ملکی و تمکن مالی

تخفیف

خانه > فرصت های مهاجرتی

ویزای سرمایه گذاری

ویزای خرید بیزینس

20%

ویزای سرمایه گذاری

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

6 ماه

ویزای همراه:

دارد

ویزای جاب آفر کانادا

ویزای کاری

87%

ویزای جاب آفر کانادا

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

6 ماه

ویزای همراه:

دارد

ویزای مولتی کانادا

ویزای کاری

70%

ویزای مولتی کانادا

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

6 ماه

ویزای همراه:

دارد

ویزا تحصیلی فرانسه(بدون مدرک زبان)

ویزای تحصیلی

45%

ویزا تحصیلی فرانسه(بدون مدرک زبان)

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

6 ماه

ویزای همراه:

دارد

ویزای تحصیلی پیراپزشکی روسیه

ویزای تحصیلی

35%

ویزای تحصیلی پیراپزشکی روسیه

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

4 ماه

ویزای همراه:

دارد

Germany Image Alt
ویزای توریستی آلمان

ویزای توریستی

30%

ویزای توریستی آلمان

قاره:

اروپا

مدت ویزا:

3 ماه

ویزای همراه:

دارد